Eesti English
Norsk
Estland og Norge » Kultur- og utdanningsforhold »

Kultur- og utdanningsforhold


Når det gjelder tett kontakt på kulturområder må det nevnes gjensidige besøk av kor, dansegrupper, delegasjoner fra vennskapsbyer og –fylker og hyppige sceneopptredener.

Norske musikere er faste gjester på Jazzkaar (Jazzbuen), der har blant andre Terje Rypdal, Jan Garbarek og Nils Petter Molvær opptrådt. Norske filmer har også vært inkludert i programmet på Mørke Netters filmfestival.

Taktstokken til dirigenten Neeme Järvi har ført den unge norske pianisten Leif Ove Andnes ut på den internasjonale scene. Koreografen Teet Kask har jobbet i flere år på Den Norske Nasjonalballett, han er også en uavhengig koreograf. I 2001 var det premiere på den moderne balleten "Shadowgraph". Den er et resultat av samarbeidet mellom Teet Kask, kompositør Erik Wollø og Knut Bry. Stykket som ble lansert av det norske dansekompaniet Motion ArtPro var også mulig å se i Tallinn under programmet til nordisk dansfestival "Nu Norden" i oktober 2002.

Sommeren 2000 ble det arrangert Nordisk-Baltisk Korfestival i Skien, der også Filharmoniets kammerkor deltok. Høsten 2001 var det baltisk kulturfestival i flere norske byer, i tillegg holdt malerkunstner Jüri Arrak utstilling i Trondheim. Under sitt statsbesøk i april 2002 åpnet presidenten en utstilling av estiske folkedrakter på Norsk Folkemuseum.
Høsten 2004 delte Fredrikstad Animation Festival ut æresprisen til den estiske animatøren Priit Pärn, på festivalen "Cool Opera 2004" i Stavanger opptrådte mezzosopranen Annely Peebo. Den estiske kunstneren Valli Lember Bogatkina hadde sin utstilling i Norge i 2004.

De siste årene er det blitt utgitt norsk-estiske og estisk-norske ordbøker, i 2001 ble det trykket lærebok i estisk for nordmenn. De fleste oversettelsene fra estisk til norsk er utført av den norske estofilen Turid Farbregd, som bor og jobber i Helsinki. Eksempler er verk av Jaan Kross, Viivi Luik og Emil Tode. Den siste oversettelsen hennes er "Trollskap i november" av Andrus Kivirähk, som ble utgitt i Norge i 2004. Norge har støttet prosjektene økonomisk. Oversetteren Elvi Lumet har oversatt mye norsk litteratur til estisk (blant andre Henrik Ibsen, Sigrid Undset). Hun ble tildelt som den første ester Norges offisielle utmerkelse, Sankt Olavs medalje.

Norge støttet bygging av språkhuset til Universitetet i Tartu økonomisk og støtter undervisning av norsk språk og litteratur ved Universitetet i Tartu. Som biemne kan man studere norsk også ved Det pedagogiske universitetet i Tallinn. Man har inngått samarbeidsavtale mellom historie- og filosofifakultetet ved Universitetet i Tartu og språkfakultetet ved Universitetet i Oslo.

I Norge er Norsk-estisk forening aktiv, den samler nordmenn som er interessert i Estland. Foreningens faste utgivelse er Estlands-nytt. Estere som bor i Norge er samlet i Eesti Selts Norras (Det estiske selskap i Norge). Estisk-norsk forening (Eesti Norra Selts) i Estland forener i sin tur de estere som har dypere interesse for Norge og norsk kultur.

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee