Eesti English
Norsk
Estland » Økonomi »

Et blikk på økonomien

10.06.2008

Nøkkelfakta

 • Nasjonalvaluta: kroon, EEK (100 sents = 1 kroon)
 • Pengesystem: Moderat valutaregime
 • Fast valutakurs: 1EUR = 15.65 EEK
 • Fast valutakurs og seddelfond fastsatt ved lov siden juni 1992 (opprinnelig til den tyske mark)
 • Skattesystem: 21 % flat inntektsskatt, reinvestering av næringsinntekt er skattefritt, moms er 18 %

Internasjonale kredittvurderinger

 • Moody's: A1
 • Standard & Poor: A
 • Fitch: A

Nøkkeltall

Nøkkeltall 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gjennomsnittlig befolkning (01.01) (million) 1.37* 1.36* 1.36* 1.35* 1.35* 1.36 1.35
BNP per løpende priser (milliarder EUR) 6.9 7.8 8.5 9.4 11.1 13.2 15.5
BNP realvekst (%) 7.7 8.0 7.1 8.1 10.5 11.2 7.1
BNP per capita løpende priser (EUR) 4 894 5 500 6 012 6 702 7 832 9 732 11 599
BNP til markedspriser, kjøpekraftstandard per innbygger (EUR) 9 100 10 200 11 300 12 300 14 100 16 100 17 800
Årlige utenlandske direkte investeringer (millioner EUR) 602.7 306.8 822.2 775.1 2 254.5 1341.0 1 815.3
Utenlandske direkte investeringer i form av aksjer og andeler per 31. desember (millioner EUR) 3 573 4 035 5 553 7 378 10 748 12 390 15 274
Utenlandske direkte investeringer i form av aksjer og andeler per innbygger per 31. desember (EUR) 2 625 2 975 4 110 5 477 7 682 9 214 11 314
Konsumprisindeksen sammenlignet med foregående år (%) 5.8 3.6 1.3 3.0 4.1 4.4 6.6
Arbeidsledighet** (%) 12.6 10.3 10.0 9.7 7.9 5.9 4.7
Gjennomsnittlig månedslønn (EUR) 352 393 430 466 516 601 723
Driftsbalansen overfor utlandet (% av BNP) -5.2 -10.6 -11.6 -12.6 -10.1 -15.5 - 17.4
Nettofinansinvesteringer (% av BNP) 0.6 1.1 2.4 1.7 1.8 3.4 2.8
Eksport (milliarder EUR)*** 3.698 3.642 4.003 4.769 6.183 7.639 8.021
Import (milliarder EUR)*** 4.798 5.079 5.715 6.703 8.204 10.564 11.318
Handelsbalanse (milliarder EUR)*** -1.100 -1.437 -1.712 -1.934 -2.021 -2.925 - 3.297
Offentlige forvaltningsutgifter totalt (% av BNP) 34.7 34.7 35.8 37.5 37.4 35.4 36.0

* Basert på folketelling i 2000;
** Arbeidsledighet/arbeidskraft i henhold til ILOs metodikk;
*** Handelstall vist i samsvar med spesialhandelssystem
Kilder:
Estlands bank, Finansdepartementet, Estlands statistikkbyrå


BNP etter hovedområder innen økonomisk aktivitet
(% av totalt BNP)

Aktivitetssektor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fast eiendom, utleie og forretningstjenester 16.9 17.5 17.2 16.7 16.6 16.5 17.1 17.2
Produksjon 16.7 17.0 17.4 17.9 18.4 18.5 14.7 14.4
Grossist og detaljist 12.8 12.9 13.0 13.0 12.7 13.1 13.3 13.1
Transport, lager og kommunikasjon 14.9 15.1 14.5 14.4 14.0 13.7 10.6 10.2
Bygg og anlegg 5.7 5.7 6.4 6.4 6.7 7.1 7.0 6.8
Utdanning 5.1 5.0 5.0 5.1 4.9 4.7 3.7 3.7
Finanstjenester 3.9 3.7 3.9 3.8 4.1 3.9 3.3 3.5
Jordbruk og jakt 3.0 3.0 2.6 2.5 2.6 2.4 2.6 1.5

Kilde: Estlands statistikkbyrå


Hovedhandelspartnere i 2007
(% av total handel)
(Handelstall vist i samsvar med spesialhandelssystem)

Land Eksport Land Import
1. Finland 18.2 1. Finland 16.0
2. Sverige 12.3 2. Tyskland 13.0
3. Latvia 8.7 3. Russland 10.0
4. Russland 7.9 4. Sverige 10.0
5. Litauen 6.7 5. Latvia 8.0
6. Tyskland 5.0 6. Litauen 7.0
7. USA 4.8 7. Polen 5.0
8. Norge 4.6 8. Nederland 3.0
9. Togo 2.8 9. Italia 3.0
10. Storbritannien 2.7 10. Storbritannien 3.0
Andre 26.3 Andre 22.0
Kilde: Estlands statistikkbyrå


Hovedeksport og -import i 2007
(% av total handel)

Varegruppe Eksport Varegruppe Import
Maskiner og utstyr 21.0 Maskiner og utstyr 22.0
Mineralprodukter 12.0 Mineralprodukter 14.0
Tre og produkter av tre 10.0 Transportutstyr 14.0
Metaller og produkter av metall 10.0 Metaller og produkter av metall 10.0
Jordbruksprodukter og matvarer 9.0 Jordbruksprodukter og matvarer 9.0
Transportutstyr 9.0 Råmaterialer og produkter fra kjemisk industri 7.0
Møbler 8.0 Tekstilprodukter 5.0
Tekstilprodukter 5.0 Varer av plast og gummi 5.0
Råmaterialer og produkter fra kjemisk industri 5.0 Tre og produkter av tre 4.0
Varer av plast og gummi 3.0 Møbler 3.0
Papir og papirprodukter 3.0 Papir og papirprodukter 2.0
Annet 5.0 Annet 5.0
Kilde: Estlands statistikkbyrå


Direkte investeringer i Estland rangert etter land
per 31. desember 2007

Land millioner EUR % av total
1. Sverige 4 475.6 39.7
2. Finland 2 776.2 24.6
3. Nederland 642.9 5.7
4. Danmark 501.0 4.4
5. Russland 289.8 2.6
6. Norge 284.8 2.5
7. Tyskland 267.1 2.4
8. Kypros 257.2 2.3
9. Luxembourg 224.8 2.0
10. Litauen 182.5 1.6
Andre 1 380.1 12.2
Totalt 11 282.0 100.0
Kilde: Estlands bank

Estlands direkte utenlandske investeringer rangert etter land
per 31. desember 2007

Land millioner EUR % av total
1. Latvia 1 342.8 33.6
2. Litauen 1183.8 29.7
3. Russland 337.7 8.5
4. Kypros 323.2 8.1
5. Finland 165.4 4.1
6. Ukraina 105.4 2.6
7. Italia 104.5 2.6
8. Hviterussland 62.0 1.6
9. Spania 50.9 1.3
10. Romania 46.9 1.2
Andre 270.3 6.7
Totalt 3992.9 100.0
Kilde: Estlands bank


Telekommunikasjon og IT

12/2004 12/2005 12/2006 12/2006
Fasttelefon (innlagt) per 100 innbygger 32.9 32.8 33.7 35.7
Andel av digitale linjer (%) 83 83 85 86
Antall mobiltelefon-abonnementer per 100 innbyggere 93 107 123 147.6
Kilde: Elion Enterprises Ltd, Estlands statistikkbyrå
 • 65 prosent av befolkningen er Internettbrukere (E-Track Survey, TNS EMOR, våren 2005)
 • 46 prosent av husholdninger har datamaskin hjemme, 81 prosent av datamaskiner hjemme er tilkoblet Internett (E-Track Survey, TNS EMOR, mars 2006)
 • Alle skoler i Estland er tilkoblet Internett
 • Det er over 700 offentlige steder hvor man kan koble seg til Internett, 51 per 100 000 personer (ett av de høyeste tall i Europa)
 • Inntekter kan oppgis til Skattekontoret via Internett. I 2007 sendte mer enn 80% av esterne sin ligning via Internett.
 • Utgifter i statsbudsjettet kan følges over Internett i sann tid
 • Regjeringen har forandret regjeringsmøter til papirløse møter ved bruk av vevbasert dokumentasjonssystem
 • 76 prosent av det estiske folk utfører daglige bankærend via Internett (desember 2005)
 • Hele Estland er dekket av digitale mobiltelefonnettverk
 • Det finnes mer enn 1 000 gratis trådløse Internettsoner rundt i landet. Mer informasjon: www.wifi.ee


Mer om estisk økonomi:

Estlands bank
Estlands statistikkbyrå
Den estiske handels- og industrikammer
Finansdepartementet
Økonomi-og kommunikasjonsdepartementet
Tallinn Børs
Enterprise Estonia
Estlands investeringsbyrå
Estlands eksportstiftelse
Forbund for store forretningsaktører i Estland
Endringer i estisk økonomiTopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee