Eesti English
Norsk
Estland »

Fakta om Estland


Offisielt navn: Republikken Estland (Eesti Vabariik)
Kortform: Estland
Nasjonaldag: Uavhengighetsdagen den 24. februar (Estland erklærte seg uavhengig på denne dag i 1918)

Estland ble medlem av NATO den 29. mars 2004.
Estland ble medlem av Europeisk Union den 1. mai 2004.


Geografi

Areal: 45 227 kvadratkilometer
Estland er et grønt land, skog dekker omtrent halvparten av landet (20 155 kvadratkilometer)
Grenser:
Total lengde:
1450.2 km, med en kystlinje på 768,6 km og en fastlandsgrense på 681.6 km.

Avstander fra Tallinn til:

Helsinki - 85 km;
Riga - 310 km;
St. Petersburg - 350 km;
Stockholm - 375 km

Klima: fuktig-mildt
Antall øyer: 1 521. De største øyene er Saaremaa (Ösel), Hiiumaa (Dagö) og Muhu.
Estland er et land med 1000 innsjøer, de største av disse er innsjøene Peipsi og Võrtsjärv.
Høyeste punkt: Suur Munamägi (Den Store Eggbakke), 318 meter.
Temperaturspennvidde (daglig gjennomsnitt 1992-2002): -2,0° om vinteren (kan synke til -30°C i februar) og + 19,4° om sommeren (kan stige til +30°C i juli). 


Befolkning

Den siste offisielle folketelling ble foretatt i 2000
Befolkning: 1,361 millioner (per 02.03.2007)
Befolkningstetthet: 31 innbyggere per kvadratkilometer.
Andelen av urban befolkning i 2005: 69,3%
Andelen av distriktsbefolkningen i 2005: 30,7%
Fødselsraten var 10,7 per 1000 innbyggere mens dødsraten nådde 12,9 per 1000 innbyggere i 2005.
Største etniske grupper: estere (68%), russere (26%), ukrainere (2%), hviterussere (1%) og finner (1%)


Hovedbyer

Estlands hovedstad er Tallinn (2005 er befolkningen 396 tusen eller 29,4 % av den totale befolkning).

Andre store byer med innbyggertall (i tusen)

  • Tartu – 101,5
  • Narva – 67,1
  • Kohtla-Järve – 46,0
  • Pärnu – 44,4

Språk

Det offisielle språket i Estland er estisk som tilhører den finsk-ugriske språkfamilien og er tett beslektet med finsk. Videre snakkes og forståes også i stor grad finsk, engelsk, russisk og tysk.


Statsform

Type: parlamentarisk demokrati.
Statsoverhode er presidenten som velges av parlamentet eller en valgskommité.
Perioden er på 5 år. Sittende president er Herr Toomas Hendrik Ilves, valgt av valgskommitéen den 23. september 2006. Neste valg: september 2011.
Nasjonal lovgiver: Riigikogu. Parlamamentet består av ett kammer og har 101 medlemmer. Mandatet er 4 år. Det siste valget for det 11. Riigikogu ble holdt den 4. mars 2007.
Regjeringsoverhode: Statsminister, for tiden Herr Andrus Ansip (Reformpartiet)
Høyeste juridiske myndighet: Høyesterett
Administrativ oppdeling: 15 fylker, 194 kommuner og 33 byer. Det siste lokalvalg ble avholdt den 16. oktober 2005.
Valgsystem: Proposjonal representasjon. Det er allmenn stemmerett for estiske borgere over 18 år. Lokalvalg: mandat: 4 år. Alle fastboende over 18 år, uansett statsborgerskap har stemmerett ved lokale valg. Neste lokalvalg: oktober 2013.


Myntenhet

Fra 1. januar 2011 gikk Estland over til EURO.

Utdanning

Antall enhetskoler er 613, av disse er 503 for estisktalende, 80 er for russisktalende, og 26 skoler er for både estisk- og russiskspråklige.
Det er 11 universitet i Estland, inkludert 5 private.


Religion

Siden reformasjonsbevegelsen på 1500-tallet har Den luterske kirke spilt en ledende rolle i Estland. Andre store aktive trosretninger er: gresk-ortodoks, russisk-ortodoks, baptister, metodister og romersk-katolske.


Kilder: Styret for Den estiske Grensevakt, Statistikkbyrået

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee