Eesti
English Norsk
Uudised ja sündmused »

Välisminister Urmas Paet: Eesti majanduse käekäik on kõige tihedamini seotud Põhjamaadega

02.03.2012

Välisminister Urmas Paet rääkis täna Tallinnas toimunud konverentsil „Eesti-Soome majandusliit?“ Eesti välismajanduspoliitika prioriteetidest Põhjala suunal, Euroopa Liidu siseturust ning vabakaubandusest ja laiematest globaalsetest võimalustest. Konverentsil esines ka Soome Euroopa ja väliskaubandusminister Alexander Stubb.

Põhjala suunalisest välismajanduskoostööst kõneldes märkis välisminister Paet, et EL-i Läänemere regioon on üks maailma dünaamilisemaid ja edukamaid, olles samas stabiilne. „Meie riigid on korras nii majanduse kui ka rahanduse, nii poliitika kui ka ühiskonna vaatevinklist. Põhjamaad hindavad samuti liberaalset majandusmudelit nagu Eesti. Me paneme rõhku innovatsioonile, teadusele ja arengule, ekspordile ning majanduskasvule,“ lausus Paet.

Eesti majanduse käekäik on Paeti sõnul kõige tihedamini seotud Põhjamaadega, kes on ühtlasi ka peamised väliskaubanduspoliitika prioriteetriigid. „31% Eesti väliskaubavahetusest on seotud Põhjamaadega. Samadest riikidest on pärit 60% kõigist Eestisse tehtud otseinvesteeringutest. Konkreetselt Eesti-Soome suhted on läbipõimunud ettevõtete tasandil. Mitte kuskilt mujalt ei ole meil nii palju partnereid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete seas,“ lisas Paet. Eestis on registreeritud üle 4000 Soome osalusega ettevõtte.

Eesti peamised kaubanduspartnerid on Soome, Rootsi, Venemaa, Läti ja Saksamaa. „Ka teistel Põhjamaadel on peamised kaubanduspartnereid just Euroopas, kuigi ehk mitte just nii tugevalt vahetud naabrid kui Eestil,“ sõnas Paet.

Euroopa Liidu siseturust rääkides rõhutas välisminister Paet, et selle potentsiaal ei ole kaugeltki ammendatud. „Esmalt peame ammendama kõik võimalused, mida siseturg meile juba praegu pakub ning teisalt seda jõudsalt edasi arendama. Euroopa Liit on tervikuna ju suurem majandus kui isegi USA. See on eelis, mille peame täiel määral enda kasuks pöörama. ELi sisene inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine on tõeliselt unikaalne nähtus maailmas,“ lausus Paet. Ta lisas, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguga on kaasnenud uued võimalused, mida tuleks digitaalse siseturu arendamisel ära kasutada.

Samuti kõneles välisminister Paet ELi siseturu kontekstis Eesti transpordiühenduste küsimustest ning energiajulgeolekust.

Veel käsitles Paet oma kõnes lähemalt globaalset vabakaubandust ja äripotentsiaali maailmas laiemalt. „Nii Eesti kui ka Põhjamaade enda turud üksi on liiga väikesed. Peame üheskoos leidma võimalusi, kuidas kogu regiooni eksporti ja majandust kasvatada, tegemata seda teineteise arvelt,“ sõnas Paet. „Et saavutada edu uutel ja kasvavatel turgudel, peame rohkem tegema, et liberaalsed majandussuhted areneks ka kodust kaugemal. See kõik tingib vajaduse tihedamateks kontaktideks, poliitika koordineerimiseks ning ühiste huvide eest seismiseks nii EL-s kui ka väljaspool,“ lisas ta.

Paeti sõnul on hea näide Eesti ja Soome ühistest huvidest kaubanduspoliitikas toetus ühise naabri, Venemaa liitumisläbirääkimiste edukale lõpetamisele WTOga. „Venemaa ühinemine avab uued võimalused turul, kus seni on olnud mõneti ettearvamatu ärikeskkond. Ühtsete mängureeglite ülevõtmine on oluline nii Eesti kui Soome ettevõtjatele, kes Venemaale oma tooteid ekspordivad,“ sõnas Paet. „Juba praegu on Venemaa nii Eesti kui ka Soome kolme suurima ekspordituru hulgas, kuid WTOga liitumisel peaks kaduma veel hulk omavahelist kaubavahetust piiravaid tõkkeid. Oluline on tagada et Venemaa ka kõnelustel lubatu tegelikult ellu viib,“ sõnas välisminister

Veel kõneles välisminister Paet Aasia turgudele sisenemise võimalustest. Eesti tegeleb Paeti sõnul ka Aasia suunalise võimekuse tõstmisega suurendades diplomaatilist esindatust Hiinas ja avades sel suvel saatkonna Indias. „Hea näide edukast koostööst kasvavate Aasia turgude suunal on hiljutine esmakordne Eesti ja Soome ministri ja äridelegatsioonide ühisvisiit Indoneesiasse,“ lisas ta.

Fotod: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Oslos Parkveien 51, 0244 Oslo, Norra tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee