Eesti
English Norsk
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet: EL peaks saama vaatlejastaatuse Arktika Nõukogus

18.08.2010

Välisminister Urmas Paet rõhutas Oslos kohtumisel Norra välisministri Jonas Gahr Størega Arktika kaitsmise ja säilitamise tähtsust ning tegi ettepaneku, et Euroopa Liit saaks Arktika Nõukogus* vaatlejastaatuse. „Peame oluliseks Euroopa Liidu rolli suurenemist Arktika küsimustes. Polaaraladel toimuv on maailma riikide jaoks oluline kliimamuutuste ja keskkonnariskide hindamise seisukohalt. Tihedam koostöö tooks suuremat kasu kõigile, seda nii keskkonna, majanduse kui ka julgeoleku vallas,“ lisas välisminister Paet.

Välisminister Urmas Paet tutvustas oma Norra kolleegile Eesti liitumist euroalaga ja arenguid Eesti majanduses. "Eestist saab järgmise aasta 1. jaanuaril eurotsooni 17. liige. Eesti huvi on panustada tugevasse ja toimivasse rahaliitu. Euroalaga liitumine on meie pikaajalise majandus- ja rahanduspoliitika tulemus. Eesti taastumine majanduslangusest on olnud üle ootuste hea ja tänaseks oleme jõudnud positiivse majanduskasvuni,“ lisas välisminister Paet.
Eesti ja Norra vahelisi häid majandussuhteid iseloomustab välisminister Urmas Paeti sõnul muuhulgas ka vastastikuse kaubavahetuse suhteliselt suur maht. „Samuti on alates 1990. aastate keskpaigast järjekindlalt suurenenud Norra investeeringud Eesti majandusse,” lausus välisminister Paet. Norra on 2009. aasta lõpu seisuga investeeringute poolest Eestisse tähtsuselt neljas riik.

Välisminister Paeti sõnul on Eestile oluline Norra rahaline toetus Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi kaudu. „Viimati avati Norra toetusel Peipsimaa külastuskeskus ning SOS lasteküla Põltsamaal,“ lausus välisminister Paet. Norra finantsmehhanismi kaudu on siiani Eesti projekte rahastatud üle 30 miljoni euro eest.

Rääkides Afganistani olukorrast märkis välisminister Urmas Paet, et Eesti on järjekindlalt rõhutanud vajadust arendada julgeolekuvastutuse üleandmise protsessi Afganistanis. „Afganistani julgeolekuolukorra stabiliseerumise, taasintegreerimise, rahvusliku leppimise ning jätkusuutlike institutsioonilist ja majandusarengut soodustavate reformide elluviimisel on väga oluline Afganistani valitsuse suutlikkus ning juhtrolli kasv. Seda rahvusvahelise üldsuse jätkuva toe kõrval,“ lausus välisminister Paet.

Veel oli Paetil ja Størel kõne all koostöö rahvusvahelistes organisatsioonides. Välisministrid pidasid perspektiivikaks Balti- ja Põhjamaade koostööd ÜROs teineteise kandidatuuride toetamisel. Paeti sõnul hindab Eesti kõrgelt Norra toetust Eesti kandidatuurile ÜRO Inimõiguste Nõukogusse ajavahemikul 2012-2015 ning peab Norra senist rolli nõukogus väga oluliseks.

Kohtumisel Norra parlamendi välis- ja riigikaitsekomitee esinaise Ine Marie Eriksen Søreidega kõneles välisminister Urmas Paet regionaalsest koostööst, täpsemalt Läänemeremaade Nõukogus ja Läänemere strateegia ning Põhjamõõtme raames.

Alates 1. juulist on Norra Läänemeremaade Nõukogu eesistuja. Norra eesistumise kolm riiklikku prioriteeti on merenduspoliitika, sealhulgas merepäästevõime arendamine katastroofide korral, võitlus inimkaubandusega ja Läänemeremaade Nõukogu tegevuse arendamine ning tõhustamine. Paet avaldas heameelt hästitoimiva Põhja-Balti koostöö üle.


* Arktika Nõukogu on kõrgetasemeline valitsuste vaheline foorum, mille ülesandeks on arendada koostööd Arktika riikide vahel. Liikmesriikideks on Kanada, Taani ühes Fääri Saarte ja Gröönimaaga, Soome, Island, Norra, Venemaa, Rootsi ja USA.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Oslos Parkveien 51, 0244 Oslo, Norra tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee