Eesti
English Norsk
Uudised ja sündmused »

Eesti suursaadik Norras andis üle volikirja

22.01.2009

Neljapäeval, 22. jaanuaril andis Eesti suursaadik Norra Kuningriigis Arti Hilpus Norra kuningale Harald V-le üle oma volikirja.

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses rääkisid kuningas Harald V ja suursaadik Arti Hilpus eelkõige kahepoolsetest suhetest, nentides ühiselt nende kestvalt head seisu. Suursaadik Hilpus avaldas heameelt hästitoimiva Põhjala-Balti koostöö üle. "See on paindlik ja praktiline koostöövõrgustik, mille raames Eesti ning Norra esindajad sageli kohtuvad," ütles Hilpus. Samas märkis suursaadik, et regionaalse koostöö kõrval väärib tihendamist ka Eesti ja Norra otsesuhtlus, millele aitaks kaasa uute vastastikuste visiitide vahetamine.

Harald V meenutas hea sõnaga oma kunagist riigivisiiti Eestisse ja huvitus viimastest arengutest Eestis ning lähinaabruses. Samuti pakkus talle huvi Eesti senine kogemus Euroopa Liidu ja NATO liikmena. "Eesti liikmesus Euroopa Liidus ja NATOs on oluliselt suurendanud Eesti turvatunnet ning saanud eestlase jaoks lühikese ajaga enesestmõistetavaks," ütles suursaadik Hilpus. Samas tõdes ta, et Eesti ja Norra liitlassuhe NATOs kätkeb endas häid võimalusi edasiseks riikidevaheliseks koostööks.

Harald V märkis ära Kaug-Põhja julgeolekumõõtme kui Norra jaoks tähtsa teema, mis võiks lähemat huvi pakkuda ka Eestile. Puudutati ka rahvusvahelist finantskriisi ja vahetati mõtteid selles osas, kuidas võiks nii Eesti kui Norra olukorraga paremini toime tulla.

Suursaadik Arti Hilpus resideerib Oslos. Arti Hilpus on nimetatud ka Eesti suursaadikuks Islandi Vabariigis.

Suursaadik Arti Hilpus on sündinud 1972. aastal Elvas, lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning läbinud Genfi Julgeolekupoliitika Keskuse rahvusvahelise kursuse. Aastatel 1995-1996 töötas Arti Hilpus Riigikantselei koordinatsioonidirektori büroo nõunikuna, seejärel välisministeeriumi personalibüroo direktorina ning aastatel 1999-2000 ja 2005-2006 välisministeeriumi Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika büroo direktorina. Aastatel 2001-2004 oli Hilpus Berliini suursaatkonna 1. sekretär poliitikaküsimustes. Enne Norrasse suundumist oli Hilpus viimati ametis välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna julgeolekupoliitika büroo direktorina.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Oslos Parkveien 51, 0244 Oslo, Norra tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee