Eesti
English Norsk

Paet: Islandi avaldus ELiga liitumiseks võeti arutlusele

27.07.2009

Esmaspäeval, 27. juulil osales välisminister Urmas Paet Brüsselis Euroopa Liidu välisministrite nõukogul.

ELi välisministrid otsustasid edastada Islandi ELiga liitumisavalduse Euroopa Komisjonile arvamuse saamiseks ning pikendada Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Georgias 2010. aasta septembri keskpaigani.

Euroopa Liidu välisministrid arutasid seoses Islandi liitumisavaldusega laienemispoliitikat ning nõukogu otsustas küsida Euroopa komisjonilt liitumisavaldusele hinnangu ehk avis, et saaks alustada Islandi liitumisläbirääkimistega. Välisminister Paeti hinnangul ei peaks liitumistaotlusi ja komisjonilt arvamuse küsimist politiseerima, sest tegemist on ennekõike tehnilise protsessiga, kus kõiki koheldakse liitumiskriteeriumide täitmisel samadel alustel. Välisminister Paeti sõnul taaskinnitab välisministrite nõukogu ühtlasi oma järelduses, et Euroopa Liit toetab täielikult ka Lääne-Balkani riikide Euroopa perspektiivi, rõhutades samas, et Albaania liikmekssaamise avaldust käsitletakse uuesti pärast Albaanias toimunud valimisi. Paeti sõnul on Islandil hinnanguliselt kaks kolmandikku ELiga liitumise tingimustest juba täidetud. „Eesti toetab liitumisläbirääkimiste alustamist Islandiga peatselt ning seejärel Islandi liitumist Euroopa Liiduga,” märkis Paet.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid rääkisid olukorrast Georgias, mil ÜRO ja OSCE vaatlejad on lahkunud ning välisministrite nõukogu pikendas Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM – EU Monitoring Mission) Georgias aasta võrra. „Vaatlusmissiooni tegevus nii rahvusvahelise õiguse põhimõtete elluviimisel, usalduse loomisel kui ka provokatsioonide ärahoidmisel on olnud edukas ning sisuliselt ainsa rahvusvahelise missiooni jätkuv kohaolek regioonis on hädavajalik tagamaks stabiilsust ja julgeolekut,“ ütles välisminister Paet. „Samas peame jätkuvalt töötama selle nimel, et vaatlejatel oleks ligipääs ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia aladele,” lisas Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul pööravad nõukogu järeldused tähelepanu lahendamata poliitilistele küsimustele, mis takistavad ELi järelevalvemissiooni tööd ning muudavad olukorra regioonis ebastabiilseks, korrates samas kindlalt jätkuvat toetust Georgia iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Euroopa Liidu eesistujariik Rootsi tegi üldasjade istungil lühiülevaate käesoleva poolaasta prioriteetsest valdkondadest, milleks on nii majandus- ja rahandusteemad, Kopenhaageni kliimakonverentsi ja Läänemere strateegia ettevalmistused kui ka laienemispoliitika ning naabruspoliitika edasiarendamine. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti jaoks üheks olulisemaks teemaks Läänemere strateegia heakskiitmine ja selle edukas rakendamine. „Läänemere strateegiast on saamas nii Doonau kui ka võimalike teiste piirkondlike strateegiate hea makroregionaalse koostöö mudel,“ ütles Paet. Paeti sõnul Eesti jaoks oluline Rootsi eesistumisperioodil veel nii rahvusvahelise kliimakokkuleppe saavutamine kui ka idapartnerluse edukas rakendamine.

Euroopa Liidu välisministritel on kõne all ka olukord Moldovas. Välisminister Urmas Paeti sõnul on enne Moldova parlamendivalimisi tehtud Euroopa Liidu pöördumises välja toodud kõik olulisemad soovitused, mis rõhutavad vabade ja ausate valimiste läbiviimise tähtsust ning rõhutavad vajadust kommunistide ja opositsiooni rahulikuks dialoogiks. „Vajalik on Moldova ja Euroopa Liidu suhete süvendamine, ent see peab toimuma ühiste väärtuste baasil,“ ütles välisminister Paet. „Moldova peab minema edasi õigusriigi toimimist toetavate reformidega ning tagama uute valimiste demokraatliku läbiviimise,“ täpsustas Paet. Eesti välisministri Paeti sõnul peab Moldova lahendama ka probleemid Rumeeniaga sel moel, et oleks tagatud kõigi Euroopa Liidu riikide võrdne kohtlemine ning kaotama viisarežiimi Rumeenia kodanike suhtes.

Lähem info:
Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Oslos Parkveien 51, 0244 Oslo, Norra tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee