Estemb in Oslo :: Estland http://www.estemb.no/no no http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss WiseCMS 2.0 hille.lepp@vm.ee hille.lepp@vm.ee Fakta om Estland http://www.estemb.no/no/fs/estland/aid-362 <STRONG>Offisielt navn:</STRONG> Republikken Estland (Eesti Vabariik) <BR><B>Kortform:</B> Estland <BR><B>Nasjonaldag:</B> Uavhengighetsdagen den 24. februar (Estland erklærte seg uavhengig på denne dag i 1918) <P>Estland ble <B>medlem av NATO </B>den 29. mars 2004. <BR>Estland ble <B>medlem av Europeisk Union </B>den 1. mai 2004. <BR><BR><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Geografi </B></FONT></B> <P><B>Areal:</B> 45 227 kvadratkilometer <BR>Estland er et grønt land, skog dekker omtrent halvparten av landet (20 155 kvadratkilometer) <BR><B>Grenser: <BR>Total lengde: </B>1450.2 km, med en kystlinje på 768,6 km og en fastlandsgrense på 681.6 km. <P><B>Avstander fra Tallinn til:</B> <P>Helsinki - 85 km; <BR>Riga - 310 km; <BR>St. Petersburg - 350 km; <BR>Stockholm -&nbsp;375 km <P><B>Klima:</B> fuktig-mildt <BR><B>Antall øyer: </B>1 521. De største øyene er Saaremaa (Ösel), Hiiumaa (Dagö) og Muhu. <BR>Estland er et land med 1000 <B>innsjøer</B>, de største av disse er innsjøene Peipsi og Võrtsjärv. <BR><B>Høyeste punkt: </B><I>Suur Munamägi</I> (Den Store Eggbakke), 318 meter. <BR><B>Temperaturspennvidde</B> (daglig gjennomsnitt 1992-2002): -2,0° om vinteren (kan synke til -30°C i februar) og + 19,4°&nbsp;om sommeren (kan stige til +30°C i juli).&nbsp; <P><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Befolkning</B> </FONT></B> <P>Den siste offisielle folketelling ble foretatt i 2000 <BR><B>Befolkning:</B> 1,361 millioner (per 02.03.2007) <BR><B>Befolkningstetthet:</B> 31 innbyggere per kvadratkilometer. <BR>Andelen av <B>urban befolkning </B>i 2005: 69,3% <BR>Andelen av <B>distriktsbefolkningen </B>i 2005: 30,7% <BR><B>Fødselsraten </B>var 10,7 per 1000 innbyggere mens <B>dødsraten </B>nådde 12,9 per 1000 innbyggere i 2005. <BR><B>Største etniske grupper: </B>estere (68%), russere (26%), ukrainere (2%), hviterussere (1%) og finner (1%) <P><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Hovedbyer</B> </FONT></B> <P>Estlands <B>hovedstad er Tallinn</B> (2005 er befolkningen 396 tusen eller 29,4 % av den totale befolkning). <P><B>Andre store byer med innbyggertall</B> (i tusen) <BR> <UL> <LI>Tartu – 101,5 <BR> <LI>Narva – 67,1 <BR> <LI>Kohtla-Järve – 46,0 <BR> <LI>Pärnu – 44,4</LI></UL><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Språk</B> </FONT></B> <P>Det offisielle språket i Estland er <STRONG>estisk</STRONG> som tilhører den finsk-ugriske språkfamilien og er tett beslektet med finsk. Videre snakkes og forståes også i stor grad finsk, engelsk, russisk og tysk. <P><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Statsform</B> </FONT></B> <P><B>Type: </B>parlamentarisk demokrati. <BR><B>Statsoverhode </B>er presidenten som velges av parlamentet eller en valgskommité. <BR>Perioden er på 5 år. <B>Sittende president er</B> Herr Toomas Hendrik Ilves, valgt av valgskommitéen den 23. september 2006. <B>Neste valg:</B> september 2011. <BR><B>Nasjonal lovgiver:</B> <I>Riigikogu</I>. Parlamamentet består av ett kammer og har 101 medlemmer. Mandatet er 4 år. Det siste valget for det 11. <I>Riigikogu</I> ble holdt den 4. mars 2007. <BR><B>Regjeringsoverhode:</B> Statsminister, for tiden Herr Andrus Ansip (Reformpartiet) <BR><B>Høyeste juridiske myndighet:</B> Høyesterett <BR><B>Administrativ oppdeling:</B> 15 fylker, 194 kommuner og 33 byer. Det siste lokalvalg ble avholdt den 16. oktober 2005. <BR><B>Valgsystem:</B> Proposjonal representasjon. Det er allmenn stemmerett for estiske borgere over 18 år. <B>Lokalvalg:</B> mandat: 4 år. Alle fastboende over 18 år, uansett statsborgerskap har stemmerett ved lokale valg. Neste lokalvalg: oktober 2013. <P><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Myntenhet</B> </FONT></B> <P>Fra 1. januar 2011 gikk Estland over til <STRONG>EURO</STRONG>. <P><B><FONT class=alampealkiri1><B>Utdanning</B> </FONT></B> <P>Antall enhetskoler er 613, av disse er 503 for estisktalende, 80 er for russisktalende, og 26 skoler er for både estisk- og russiskspråklige. <BR>Det er 11 universitet i Estland, inkludert 5 private. <P><BR><B><FONT class=alampealkiri1><B>Religion</B> </FONT></B> <P>Siden reformasjonsbevegelsen på 1500-tallet har Den luterske kirke spilt en ledende rolle i Estland. Andre store aktive trosretninger er: gresk-ortodoks, russisk-ortodoks, baptister, metodister og romersk-katolske. <P><BR><FONT class=allikas>Kilder: Styret for Den estiske Grensevakt, Statistikkbyrået</FONT></P> Thu, 15 Nov 2018 05:06:20 GMT http://www.estemb.no/no/fs/estland/aid-362