Eesti English
Norsk
Estlendere i Norge »

Estlendere i Norge


Norsk-Estisk Forening (NEF)

Norsk-Estisk Forening (NEF) er etterfølger av Norsk-Estisk kulturlag som ble stiftet  i 1984. Senere ble det slått sammen med den mer Oslo-fokuserte Foreningen "Norge-Estland", fellesnavnet ble Norsk-Estisk Forening. Det er ca 200 Estlands interesserte medlemmer over hele Norge i NEF i dag, blant annet noen estlendere som bor i Norge. Målet for foreningen er å gjøre kjent eller presentere Estland og estisk kultur i Norge, utvikle vennskap og samarbeidet mellom de to landene. Det har i mange år vært et samarbeid mellom foreningen og den Nordiske Foreningen om å arrangere estisk kurs, Estlands relaterte seminarer og gi ut pris for estlands venn i Norge. Et arrangement med lange tradisioner er også feiring av Estlands dag (dag av  Republikken Estland) og sankthansdag. Foreningen har sitt eget blad "Estlands nytt" som utgis 3 – 4 ganger i året. Siden 2005 har lederen til Norsk-Estisk Forening vært Else-Jannike Kuum, hennes forgjengere var Martin Killi og Tiiu Vilu.

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee