Eesti English
Norsk
Estland og Norge » Økonomiske forhold »

Økonomiske forhold

25.10.2010

Avtalerammer for økonomiske forhold

Estland og Norge har inngått vesentlige økonomiske avtaler:

 • avtale for å fremme og beskytte investeringer
 • avtale om å unngå dobbeltskatting og forebygge skatteunndragelse
 • fly-og veitransportavtale.

Siden 1. mai 2004 er handelen mellom Estland og Norge regulert av EØS-avtalen (Europeisk Økonomisk Samarbeid).

I 1930 ble Estland medlem av Spitsbergen-avtalen. Avtalen som er i kraft den dag i dag, regulerer avtalepartenes bruk av Spitsbergen.


Handel

Norge er blitt et vesentlig mål for estisk eksport. Estland har positiv handelsbalanse med Norge, handelsoverskuddet i 2009 var på 112 millioner euroer. I 2009 utgjorde den estiske eksporten til Norge 206 millioner euroer, sammenliknet med året 2008 synket eskporten med 26,4%. Norge lå på 9. plass blant Estlands eksportpartnere. Importen fra Norge økte med 27,6% sammenliknet med året 2009 og var på 94 millioner euroer. Blant Estlands importpartnere var Norge på 17. plass. 


  eksport
(mill. EUR)
import
(mill. EUR)
2000 81.02 62.71
2001 103.38 51.22
2002 122.97 54.64
2003 143.5 54.6
2004 155.3 51.9
2005 178.2 63.2
2006 203.4 87
2007 270.9 69.6
2009 206 94.4

De viktigste eksportartikler 2009 (andel i %):

 • Møblement - 24,8%
 • Tømmer og treprodukter – 18,5%
 • Metaller og produkter av metall – 12,7%
 • Maskiner og utstyr – 11,8%
 • Transportutstyr - 9,0%

De viktigste importartikler 2009 (andel i %):

 • Mineralstoffer - 54,7% 
 • Maskiner og utstyr – 13,4%  
 • Metaller og produkter av metall – 8,2%

Investeringer

I følge Estlands Bank utgjorde norske investeringer i Estland 378 millioner euroer den 31.12.2009. Dette utgjør 3,4% av alle direkte utenlandske investeringer i Estland. På basis av dette ligger norske investeringer på 4. plass blant utenlandske investeringer i Estland.

Norske investeringer er rettet mot følgende områder: eiendom og næringsvirksomhet, industri, grossist- og detaljhandel, transport og  kommunikasjonsvirksomhet.

De største bedriftene i Estland  med norsk eierskap er Eesti Merelaevandus AS, Eesti Statoil AS, Viru-Nigula Windfarm OÜ, Kawe Group AS, Tallinor OÜ, Pakri Windfarm OÜ, Eesti Meedia AS, Selvaag Eesti OÜ, Marine Aluminium Industries OÜ, Estonian Cell AS.
I april 2010 var det til sammen 452 bedrifter med norsk eierskap registrert i det estiske forretningsregistret.

Estiske investeringer i Norge utgjorde 14 millioner euroer den 31.12.2009. Dette utgjør 0,3% av alle estiske investeringer i utlandet. På basis av dette ligger investeringer i Norge på 18. plass blant estiske investeringer i utlandet.Turisme

I 2008 og 2009 tallet av norske turister som besøkte Estland synket litt etter å ha vokst for flere år. I 2009 brukte drøyt 41 000 nordmenn overnattingstedene i Estland (108 200 overnattinger) mot 47 000 (125 600 overnattinger) i 2008. Dermed synket i løpet av det siste året tallet av norske turister 14%. Av alle utenlandske turister som overnattet i Estland utgjorde nordmenn 2%.

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee