Eesti English
Norsk
Estland » Politisk og konstitusjonelt system »

Politisk og konstitusjonelt system

24.01.2008

Statsform: parlamentarisk demokrati

Grunnloven: trådde i kraft ved folkeavstemning den 28. juni 1992

Republikken Estlands president: Toomas Hendrik Ilves

Mandat: 5 år. Sittende president: Toomas Hendrik Ilves ble valgt den 23. september 2006. President velges av parlamentet (Riigikogu) eller av valgkommitéen og kan ikke sitte mer enn to perioder.
Presidenten er også overhode for militære styrker.
Neste valg: september 2011.


Regjering

Statsminister Andrus Ansip (Reformpartiet)
Ministrene tok offisielt over stillingene den 5. april 2007.
Regjeringen har utøvende statlig makt. Regjeringen (kabinettet) består av statsministeren og ministrene. Den sittende regjeringen i Estland er en koalisjon mellom Reformpartiet, Fedrelandsunionen og Res Publica og Sosialdemokrater.

Statsminister Andrus Ansip R
Utdannings- og forskningsminister Tõnis Lukas FR
Justisminister Rein Lang R
Forsvarsminister Jaak Aaviksoo FR
Miljøminister Jaanus Tamkivi R
Kulturminister Laine Jänes R
Økonomi- og kommunikasjonsminister Juhan Parts FR
Jordbruksminister Helir-Valdor Seeder FR
Finansminister Ivari Padar SD
Innenriksminister Jüri Pihl SD
Sosialminister Maret Maripuu R
Utenriksminister Urmas Paet R
Minister (Kommunalminister) Siim-Valmar Kiisler FR
Minister (Befolkning og Minoritetsspørsmål) Urve Palo SD

R: Reformpartiet
SD: Sosialdemokrater
FR: Fedrelandsunionen og Res Publica

Parlamentet (Riigikogu):

Nasjonal-lovgivning: Riigikogu
Ettkammers parlament med 101 representanter.
Parlamentspresident: fru Ene Ergma (Fedrelandsunionen og Res Publica)
Parlamentets visepresidenter:
fru Kristiina Ojuland (Reformpartiet)
herr Jüri Ratas (Senterpartiet)

Mandat: 4 år.
Stemmerett for estiske borgere over 18 år.
Det siste valget for den ellefte Riigikogu ble avholdt den 4. mars 2007.
Neste valg avholdes i mars 2011.

Seks partier oppnådde den obligatoriske terskelen på fem prosent av velgerne i 2007 og kvalifiserte seg til mandatfordeling:

Reformpartiet: 31
Senterpartiet: 29
Fedrelandsunionen og Res Publica: 19
Sosialdemokrater: 10
Folkeunionen: 6
De Grønne: 6

Politiske partier

Et parti kan registreres når det har minst 1000 medlemmer.
Et partimedlem må være fylt 18 år, myndig estisk borger. Man kan bare være medlem av ett parti om gangen.
11 partier deltok i valget den 2. mars 2003.


Administrativ inndeling

15 fylker, 194 kommuner og 33 byer (ekskludert 8 byer uten bystatus).

Estlands hovedstad er Tallinn (per 2005 396 tusen innbyggere eller 29,4% av total befolkning).

Andre store byer med innbyggertall (i tusen):

Tartu 101,5
Narva 67,1
Kohtla-Järve 46,0
Pärnu 44,4

Siste kommunevalg ble avholdt den 16. oktober 2005. Neste kommunevalg: oktober 2009.

LOKALE STYRER: er representative og legale institusjoner for lokale myndigheter. Valgt av innbyggere av lokalkommuner eller byer for 4 års mandat. Alle fastboende som har fyllt 18 år uavhengig av borgerskap er stemmeberettiget.

KOMMUNERÅD OG BYRÅD: Utøvende organer sammensatt av styret.

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee