Eesti English
Norsk
Estland » Natur »

Natur


Et kystklima med en overflatevegetasjon holdt i god stand

Det estiske klima samsvarer til de andre land på den baltiske kyst. En grunn er nærhet til sjøen, himmelen er ofte skyet og det regner ofte om våren og høsten, vinterstid snør det. Sjøen har en forbedrende effekt på våren og om sommeren da kjølende vind slår inn fra sjøen og gjør at gjennomsnittlig temperatur i juli er 17 grader Celsius. Høst og vinter avgir sjøen varmen den har samlet opp i løpet av sommeren slik at gjennomsnittlig temperatur er rundt 5 grader Celsius.

Det høyeste punkt i Estland er Suur Munamägi (den store Eggbakken) som reiser seg 318 meter over havnivå. Esterne er stolt av dette høyeste punkt og stoltheten er velbegrunnet, Suur Munamägi er faktisk det høyeste fjellet i hele den baltiske region. Det mest dramatiske geologiske trekk ved sjøen er kalksteinklippene ved Finskebukten som rager 50 meter over havnivå og som stuper 50 meter rett ned i sjøen. Ingen andre steder langs den baltiske kyst kan man finne slike store terrasser av kalksteinsklipper. Kalkstein er Estlands nasjonalbergart.


Skoger, enger, innsjøer og myrer

Skoger dekker omtrent halve Estland. De mest vanlige tresorter er furu, gran og bjørk. Skogene er rik på vilt. Det er rundt 9.200 elger, 30.000 hjortedyr, 11.000 villsvin, 10.000 bever, 1.000 minker, 600 bjørner og 200 ulver. Estland sammen med Finland og Sverige er de land med størst prosentvis andel med skog. Skogforvaltning og treproduksjon er spesielt viktig for den estiske økonomien. I rundt en tredjedel av samtlige skoger er det innført en rekke miljøvernrestirksjoner. I slike fredede skoger kan du komme over ulike typer forhistoriske skoger som har forsvunnet for lenge siden andre steder i Europa. Eksempler på forhistoriske skoger er Järvaselja skogen i Tartu fylke og Poruni i Ida-Virumaa fylket.

Enger i Estland er langt rikere på ulike arter enn i Vest-Europa og om sommeren kan utenlandske turister reise rundt på landsbygden og selv oppdage det mangfold og farger på enger langs veien. Den type eng som er rikest på arter er li. I en li ved Vahenurme ved Pärnu er det 74 arter av flora per kvadratmeter. Slik tetthet av botanisk liv er sjelden i Europa. For århundre siden var det mange slike lier blant annet i Sør-Finland, Sverige og andre steder i Europa. Nå til dags finnes slike enger kun i Estland.

Estland er et land med tusen innsjøer. Den største av disse er innsjøen Peipsi som er den fjerde største ferskvannskilden i Europa. Det meste av Estlands innsjøer er små og finnes sør i landet. Større innsjøer som Peipsi og Võrtsjärv er rike på fisk. I innsjøen Peipsi kan du finne sjeldne fiskearter som sik og krøkle. Võrtsjärv er berømt for sine fangster av gjedde-abbor og ål som er betraktet som en delikatesse.

Det er også mange elver i Estland, men bare ti av dem er lengre enn 100 kilometer. De viktigste elvene er Pärnu og Emajõgi.
Omtrent en femtedel av Estland er dekket av sumper og myrlende og det meste av disse er å finne sentrale og østlige deler av landet. Det beste stedet å se myrer er i Soomaa nasjonalpark i vestlige Estland. Soomaa betyr virkelig "myrland" på estisk og imponerende myrer dekker det meste av parken med opptil 7-meters tykkelse på moselaget noen steder.


Øyer

Estland har mer enn 1.500 øyer. Den største av disse er Saaremaa (Øsel) og er nær 2.900 kvadratkilometer av størrelse. Deretter kommer Hiiumaa (Dagø), Muhu og Vormsi. Øyene og kystområdene på fastlandet er interessant på grunn av at de er på trekkruten fra Nordøst-Europa til Øst-Atlanteren. To ganger årlig, om våren og høsten er mange hundretusen fugler derfor gjester i Estland. Fagergåsen, svanen, ærfugl og mange andre er fredede arter.

Det milde sjøklimaet og den heller jevnhøye naturen på øyene gjør at Saaremaa og området har overveldende flora og dyreliv. Sjeldne og vakre arter av orkideer kan finnes på mange steder og store antall av sjeldne dyrearter lever her for eksempel seler.

Mer informasjon: Estisk Institutt


Skrevet for Utenriksdepartementet av Hendrik Relve, naturforsker

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee