Eesti English
Norsk
Estland » Årstall fra Estlands historie »

Årstall fra Estlands historie


I det området som tilsvarer dagens Estland oppsto de første bosetninger for ca 11 000 år siden etter at isen trakk seg tilbake.

Første halvdel av 1200-tallet
På 1100-tallet var den baltiske regionen under den tyske orden. Estland ble innlemmet i kristenheten på begynnelsen av 1200-tallet under press fra korsfarere fra Tyskland og Danmark.

1300-tallet
I den baltiske regionen var makten nå i hendene til Det hanseatiske forbund. Flere estiske byer hørte under forbundet inkludert Tallinn (Reval) som mottok bybrev så tidlig som i 1248.

Første halvdel av 1500-tallet
Reformasjonen når Estland som fra da av tilhørte den luterske kultursfære.

Annen halvdel av 1500-tallet og 1600-tallet
Fra 1588 og fremover ble Estland slagmark for en krig som involverte Danmark, Sverige, Russland og Polen. Sverige seiret og Estland forble under svensk innflytelse inntil begynnelsen av 1700-tallet. Under svensk styre ble det første universitetet grunnlagt i Tartu i 1632.

1700-tallet
Den store nordiske krig førte Estland under russisk styre (1721). Estland ble et vindu til Vesten etter Peter den stores ønske om å vinne tilgang til Europa.

1800-tallet
En rekke nasjonale retninger strømmet gjennom hele Europa. I Estland startet en periode med økende nasjonal bevissthet. I 1862 ble et nasjonalt epos utgitt, "Kalevipoeg".

1918
Den 24. februar 1918 ble Republikken Estland erklært. Dette var først et rent papirvedtak. Reell uavhengighet ble tilkjempet mellom 1918-1920 i Frigjøringskrigen. Striden ble kronet med suksess og en avtale ble tilslutt undertegnet med Sovjet-Russland som for evig gav opp alle rettigheter over Estland.

1918-1939
Dette var tiden med den første uavhengige republikk. I løpet av uavhengigheten etablerte Estland diplomatiske bånd og gjorde sin eksistens kjent ute i Europa. Uavhengighet ble beskåret med signeringen av pakten mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen i 1939.

1940-1991
Etterfølgt av Sovjets invasjon i 1940, ble Estland deretter en del av Nazi-Tyskland fra 1941-1944. Sovjetunionen innlemmer Estland høsten 1944. En stor del av befolkningen flyktet utenlands, mange andre ble arrestert og deportert til Sibir. De som ble værende måtte innordne seg etter et nytt levesett.

Slutten av det 20. århundre
Estland lykkes i å gjenvinne uavhengighet gjennom Den syngende revolusjon i 1988. Estland har på nytt vært fullstendig uavhengig siden 1991.

2004
Estland ble medlem av NATO den 29. mars 2004.
Estland ble medlem av Europeisk Union den 1. mai 2004.

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee