Eesti
English Norsk
Konsulaarinfo » Eesti kodaniku registreerimine »

Eesti kodaniku registreerimine

07.03.2018

1. juulil 2009 jõustus välisministri määrus "Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku võ välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid".

Registreerimine on soovitav eelkõige neile, kes elavad ja/või töötavad välisriigis pikemat aega või kes reisivad riiki, kus Eestil ei ole esindust või kellega Eestil puuduvad diplomaatilised suhted. Kodaniku antud teavet kasutatakse üksnes juhtudel, kui piirkonnas peaks tekkima kriisiolukord, mis eeldab välisesinduse operatiivset reageerimist ja vajadusel konsulaarabi korraldamist.

Lühiajalise välisriigis viibimise taotluse saab kodanik esitada kas isiklikult esinduses või Välisministeeriumis, samuti e-posti, posti või faksi teel.
Taotlus lühiajaliselt välisriigis viibimise registreerimiseks

Püsiva elukoha andmete edastamiseks tuleb taotlus esitada isiklikult esinduses või Välisministeeriumis, posti teel või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult. Kui taotlus esitatakse posti teel, tuleb taotlusele lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.
Taotlus välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimiseks

Täidetud registreerimistaotluse saab saata aadressil:
Parkveien 51

PO Box 4026 AMB 
0244 Oslo
Norway
e-mail: Embassy.Oslo@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Oslos Parkveien 51, 0244 Oslo, Norra tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee